24 January 2009

Budaya punk di KL (1997)

8 Januari 1997, laporan khas oleh Utusan Malaysia di muka hadapan. Artikel ini menjadi publisiti percuma kepada pengikut dan peminat muzik punk. Pada permulaan laporan ini ia tidak menggambarkan 'budaya punk' sebagai sesuatu yang negatif, contohnya "remaja yang majoritinya terdiri daripada kalangan anak-anak orang berada", "tidak ada bukti mereka terlibat dalam kegiatan ganas". Laporan ini turut memperkenalkan "pogo" sebagai "tarian kasar di mana ahli kumpulan menarik baju satu sama lain hingga mereka rebah", "tarian ini merupakan cara untuk melepaskan tension, berseronok selain merapatkan hubungan antara satu sama lain".

Walau bagaimanapun, kita sedar ke mana haluan laporan ini apabila mula menyentuh kepada perlakuan seperti meludah, aksi tidak sopan dan sebagainya yang "boleh dikategorikan sebagai kurang ajar dan tidak wajar dengan adat resam masyarakat tempatan".

Laporan khas ini disiarkan selama beberapa hari dengan kemuncaknya ialah komen daripada Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...